virkistys


virkistys
yks.nom. virkistys; yks.gen. virkistyksen; yks.part. virkistystä; yks.ill. virkistykseen; mon.gen. virkistysten virkistyksien; mon.part. virkistyksiä; mon.ill. virkistyksiin
pastime (noun)
recreation (noun)
refreshing (noun)
refreshment (noun)
relaxation (noun)
* * *
• recreation
• stimulation
• pastime
• refresh
• refreshing
• refreshment
• relaxation

Suomi-Englanti sanakirja. 2013.